Blog Hits: 398
Datoria de stat generală a Moldovei a depășit la sfârșitul lunii iulie 2019 53,1 mld. lei, în creștere de la începutul anului cu 1,1 mld. lei sau cu 2,1%. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, majorarea datoriei de stat generale în ianuarie-iulie 2019 a fost determinată de creșterea datoriei publice interne, cât și a datoriei de stat externe, exprimată în lei.

Blog Hits: 444
Parlamentul a solicitat Curții de Conturi efectuarea auditului mai multor contracte ce vizează proprietățile publice deetatizate și privatizate.

Blog Hits: 412
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat și inițiază procedura de promovare a proiectului Legii de modificare a unor acte legislative, scopul de bază al căruia constă în minimizarea riscurilor de supra-îndatorare a consumatorilor-persoane fizice și protejarea beneficiarilor de produse de creditare nebancară. După consultarea și avizarea proiectului de lege de către Guvern și instituțiile interesate, documentul urmează să fie expediat Parlamentului spre adoptare.

Blog Hits: 407
Pe parcursul semestrului I al anului 2019, Banca Națională a Moldovei (BNM) a continuat eforturile pentru asigurarea unei guvernări corporative sănătoase, transparentizarea acționariatului sectorului bancar în vederea menținerii unui sector bancar stabil și atragerii potențialilor investitori.